Twee topboeken, van Tomás Halík en Christian Wiman

De twee opmerkelijkste boeken van dit jaar – tot dusver – zijn De nacht van de biechtvader van Tomás Halík en Mijn heldere afgrond van Christian Wiman.

Klik op de afbeeldingen hieronder om meer te weten te komen over deze verrassende boeken.

 

Halik

Wiman

 

 

Joost Zwagerman, religieuze gedichten

Zwagerman

In de laatste gedichtenbundel van Joost Zwagerman (1963-2015) – getiteld: Wakend over God – zijn indringende, verbijsterende en vervreemdende religieuze gedichten te vinden. Hierin ‘waakt’ Zwagerman over God, maar hij hoopt ook dat God over hem waakt. In de soms speelse gedichten spreekt de wanhoop een stevig woordje mee.

Lees hier verder!

 

 

 

Gabor Locht over bijbel, redelijkheid & historie

Gabor Locht

Gabor Locht, docent op de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, houdt in zijn boek EHBO – Eerste hulp bij ongeloof een pleidooi voor de redelijkheid van het christelijk geloof en voor de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Er zijn kritische kanttekeningen mogelijk bij de visie op historiciteit die hier gehuldigd wordt. Lees hier verder.

Bestaat christelijk geïnspireerde literatuur? Natuurlijk!

De discussie zal steeds opnieuw worden gevoerd, in het seculariserende Westen en dus ook in Nederland: kan het christendom wel een inspiratiebron zijn voor de letteren en in het algemeen voor de kunsten? In dit artikel, verschenen in Woord en dienst (voorjaar 2016), heb ik betoogd dat er zeker een boeiend verband bestaat tussen christendom en letteren. Christelijk geïnspireerde literatuur leidt een taai bestaan, juist omdat de seculiere letteren vandaag in de meerderheid zijn. Niettemin zijn er schrijvers en dichters bij wie deze inspiratie onmiskenbaar aan het licht treedt, bijvoorbeeld Willem Jan Otten en Marilynne Robinson. Lees hier verder.

Mintijteer, opmerkelijke ‘roman’.

Mintijteer

Dit voorjaar verscheen Mintijteereen opmerkelijk boek van de Duitse schrijfster Esther Maria Magnis. De Duitse titel luidt Gott braucht dich nicht, de uitgever koos voor Mintijteer als Nederlandse titel. Het is een boek waar veel over gejuicht wordt, maar er zijn nogal wat kritische kanttekeningen bij te maken.  Lees hier verder, op de website van De Nieuwe Koers.

Hans Reinders, ethicus voor verstandelijk gehandicapten

Hans Reinders

Het is raar maar waar: onze beste Nederlandse ethicus op het terrein van de verstandelijke handicaps is vooral bekend in de Verenigde Staten – veel minder in Nederland. Prof.dr. Hans Reinders (1950) houdt zich al sinds eind jaren tachtig bezig met dit werkveld en hij heeft zich laten gelden als een ethicus met een krachtig eigen profiel. In zijn publicaties combineert hij kennis van de praktijk in zorginstellingen met grondige theologische reflectie, zoals in zijn boeken The Future of the Disabled in Liberal Society: An Ethical Analysis (University of Notre Dame Press, 2000), Receiving the Gift of Friendship, Profound Disability, Theological Anthropology, and Ethics (Erdmans Publishing Company, 2008) en Disability, Providence, and Ethics: Bridging Gaps, Transforming Lives (Baylor Press, 2014).

In het februarinummer van De Nieuwe Koers [drie proefnummers voor € 10,-] is een interview verschenen met deze belangrijke denker, met als aanleiding zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit, op 11 februari a.s.

[copyright foto: Tjerk de Reus; meerdere foto’s met hoge resolutie op aanvraag beschikbaar] 

 

Joke van Leeuwen, De onervarenen, 2015

untitled

Joke van Leeuwen publiceerde haar vierde roman voor ‘volwassenen': De onervarenen.  Zij vertelt hierin een mooi verhaal over mensen die in een compleet nieuwe wereld terechtkomen, met alle bedreigingen die daarbij horen.  Klik hier voor een recensie van deze roman. Voor info over haar vorige romans klik hier (Feest van het begin) en hier (Alles nieuw).

Margje, roman over de moeder van Jan Siebelink

Siebelink

De laatste roman van Jan Siebelink kun je goed lezen naast zijn meesterwerk, Knielen op een bed violen. Het boek heet Margje, ook de naam van zijn moeder. Lees hier verder over deze roman, waarin met gevoel voor stijl wordt gemediteerd over de tijd, over het mysterie van het leven, over verhoudingen met medemensen die je schaden en verrijken. En over de verwerking van het aloude steile gereformeerde geloof, die wat Jan Siebelink betreft nooit tot het verleden behoort. Margje speelt overigens ook een rol in Knielen op een bed violen (2005); kijk eventueel ook even hier.

Een mooi interview met Siebelink valt te lezen in het decembernummer van De Nieuwe Koers.

Ad den Besten: vijf Utrechtse jaren (2015)

 

In het digitale magazine De Utrechtse boekhouder heb ik een soort In Memoriam geschreven over Ad den Besten (1923-2015), waarin de focus ligt bij zijn prille letterkundige ontwikkeling. Het gaat om zijn vijf laatste jaren in Utrecht: 1940-1945. In dit vijftal jaren was hij betrokken bij maar liefst vijf literaire tijdschriften. Het is boeiend om te zien hoe hij contacten aanknoopt met toentertijd bekende letterkundigen, zoals Ed. Hoornik, bij wij hij een keertje dineert. Hij maakt ook deel uit van de opmerkelijke kunstenaarskring rond Theo van Baaren, waar in de oorlogsjaren het surrealistische tijdschrift ‘De Schone Zakdoek‘ ontstaat – Den Besten zou er veertien gedichten in publiceren.

Lees verder in een PDF van het artikel uit De Utrechtse Boekhouder (nov 2015).

Margriet van der Linden debuteert zwak

Margriet van der Linden

Feministe en journaliste Margriet van der Linden (1970) schreef een roman over haar jeugd en adolescentie in de reformatorische wereld. Ze groeide op in Ridderkerk, volgde de havo aan de Rotterdamse Guido de Bres en studeerde journalistiek aan de Evangelische School voor Journalistiek in Amersfoort. Het boek zal vooral gewaardeerd worden door mensen die Van der Linden een warm hart toedragen of om andere reden in haar leven zijn geïnteresseerd geraakt. Dat het literair niet veel voorstelt, kan iemand die van literatuur houdt, niet ontgaan. Psychologisch zwak, stilistisch langdradig, het boek is veel te dik. Lees hier verder!