Adwaita, de dichter van de eenheid

De Nederlandse dichter Adwaita is geen overbekende grootheid uit de Nederlandse letteren. Zijn echte naam luidde: Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919). Zijn biograaf Lucien Custers brengt hem en zijn wereld dichterbij. De biografie heet Alleen in wervelende wereld. Adwaita was een merkwaardige, bijzondere man. Hij streefde ernaar op te gaan in een eenheidservaring, om de onverzoenlijke tegenstellingen in het menszijn te overstijgen.

Custer schrijft in zijn biografie:

“Terwijl Dèr Mouw wat zijn keuze van versvormen betreft een traditioneel, vooral bij de Tachtigers aansluitend dichter was, zorgde de inhoud van zijn gedichten – samen met zijn ontegenzeggelijk grote dichterlijke talent – er daarmee voor dat hij ook door latere dichters en lezers telkens weer als een voorloper en geestverwant herkend kon worden.”