Erik Borgman, Leven van wat komt, 2017

Omslag Borgman

Het recente boek van de katholieke theoloog Erik Borgman (1957), Leven van wat komt, handelt over de samenleving: over zorg, economie, onderwijs en ecologie en nog veel meer. Echt een maatschappelijk boek dus. Het past naadloos bij het boek over de kerk dat hij in 2015 publiceerde: Waar blijft de kerk, over ‘opbouw in tijden van afbraak’. De grondgedachte van beide boeken is deze: we komen geen stap verder als we inzetten op nieuw beleid, als we doelstellingen kiezen, en aldus de problemen willen beheersen. Dan lopen we telkens weer vast. Plannenmakerij ligt vaak in het verlengde van krampachtigheid. Borgman zegt: we moeten het hebben van ‘wat komt’, van datgene wat zich aandient: in de kerk én in de samenleving. Dit klinkt niet erg concreet, zelfs een beetje vaag en je vraagt je onwillekeurig af: hoe wil Borgman eigenlijk dingen oplossen? Maar als je eenmaal weet hoe hij redeneert, weet je ook dat juist zo’n vraag je op een dwaalspoor zet.

Lees hier verder!