Gijsbert van den Brink over ‘schepping en evolutie’

Artikel Friesch Dagblad

De evolutietheorie is op de keper beschouwd niet schadelijk voor het christelijk geloof, stelt Gijsbert van den Brink in zijn op 22 juni verschenen boek En de aarde bracht voort. Heel wat christenen zullen zeggen: maar we dachten allang dat de wetenschap het geloof niet hoeft te bijten. Een miljoenen jaren oude aarde? Waarom zou je daar wakker van moeten liggen? Maar dit geldt niet voor iedereen. Het is nog niet zo lang geleden dat Andries Knevel liet weten niet meer in een zesdaagse schepping te geloven. Een pikant moment, want de strijd tegen de evolutie was altijd een van de kroonjuwelen van de EO. De televisieserie ‘Adam of Aap’ die de EO in 1977 uitzond, staat symbool voor deze strijd. Weerzin tegen de evolutietheorie is overigens best invoelbaar. De evolutietheorie was vaak een wapen in handen van liberale theologen om vertrouwde dogma’s mee te lijf te gaan. Het zegt wel iets dat de belangrijke VU-bioloog Jan Lever (lees het interview met hem!), die een lans wilde breken voor de evolutietheorie, in de jaren zeventig vaak optrok met Harry Kuitert: samen gaven ze lezingen over het verstaan van de Bijbel in het licht van wetenschap en evolutie. Maar beland je met de evolutietheorie noodzakelijkerwijs op een liberaal of vrijzinnig spoor? Dat is de vraag die Gijsbert van den Brink (1963) zich heeft gesteld. Zelf is hij afkomstig uit de kring van de Gereformeerde Bond. Hij voelde zich uitgedaagd een antwoord te zoeken op de vraag: wat betekent het voor de orthodoxe, gereformeerde theologie als de evolutietheorie klopt?

Zijn langverwachte boek, En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie, zal de geesten nog wel even bezighouden, niet in de laatste plaats dankzij de combinatie van openheid, helderheid en loyaliteit aan het orthodoxe christelijke geloof.

Lees hier verder, in een artikel dat zaterdag 24 juni verscheen in het Friesch Dagblad!

Voor een interview met Gijsbert van den Brink, klik hier (preview, De Nieuwe Koers).

Gijsbert vd Brink