Ton Veerkamp, Deze wereld anders, 2015

Scan 23

Ton Veerkamp (1933) is een van de leidende denkers op het gebied van de maatschappijkritische theologie. Hij theologiseert in de lijn van G.H. ter Schegget, is verwant met Dick Boer, en beschouwt K.H. Miskotte en F.H. Breukeman als zijn geestelijke voorvaderen – nietttemin heeft Ton Veerkamp een geheel eigen visie ontwikkeld op Oude en Nieuwe Testament, waarin maatschappijkritiek een allesbepalende plek inneemt. Zijn magnum opus verscheen enige tijd geleden in het Duits, en kwam recent in Nederlandse vertaling beschikbaar: Deze wereld anders. Vaak heeft een verpolitiekte bijbeluitleg tot een hoop onzin geleid, maar dat kun je niet van Veerkamps boek zeggen. Hij is zeker een extreme denker, een volstrekt eenzijdige exegeet, maar wel op een interessante en zinvolle manier. Lees mijn artikel over hem, waarin twee theologen hun licht laten schijnen op de betekenis van dit nieuwe boek van Veerkamp.

Klik hier voor de tekst.