De trooster, Esther Gerritsen

Esther Gerritsen (1972), schrijfster van een boeiend literair oeuvre aan proza en toneel, publiceerde in 2018 een opmerkelijke roman: De trooster. Hierin herneemt zij thema’s uit haar roman De kleine miezerige god (2008). Het gaat hier om religieuze ervaringen en verlangens. Schitterend schetst Gerritsen in De trooster een religieuze binnenwereld.