Petran Kockelkoren

Op 31 oktober is een fascinerend boek verschenen over de mythe in een vertechniseerde en rationeel ingestelde cultuur: Ganesha in Silicon Valley; de macht van de mythe op het wereldtoneel. De auteur, Petran Kockelkoren, borduurt voort op het werk van René Munnik, die in zijn boek Tijdmachines eveneens over het mythische levensbesef schreef in historische en hedendaagse contexten. Zie hier voor mijn interview met Munnik, uit 2013. In de november-editie van De Nieuwe Koers volgt een interview met dr. Kockelkoren.

Opvallend trouwens, die aandacht voor de mythe. Onlangs werd het boek Leven met de goden van Neil MacGregor in het Nederlands vertaald, en eerder dit jaar Mythos van Stephen Fry. Het blijft dus een thema, die onderstroom van verlangen, intuïtie en verbeelding in ons grillige levensbesef. Mythe & realiteit was ooit een themanummer van Wending, in 1963. Het boek De mythe in de literatuur verscheen het jaar erop, in 1964. Eerder al, in 1954, had Ad den Besten gewezen op het culturele belang van de mythe, zijns inziens bepalend voor de moderne kunsten, met name de nieuwe poëzie van Vijftig.