Tjerk de Reus

 

Tjerk de Reus (1971) is literatuurcriticus en journalist voor het Friesch Dagblad, De Nieuwe Koers, Katholiek Nieuwsblad en incidenteel voor andere bladen (Reformatorisch Dagblad, Soteria, Radix, Liter).

Hij schrijft artikelen, interviews en recensies op de terreinen theologie, filosofie, samenleving en moderne Nederlandse en internationale literatuur. Zijn literaire belangstelling ligt bij het grensvlak van christendom en literatuur, waarbij de namen te noemen zijn van F.M. Dostojevski, Czeslaw Milosz, Dante, W.H. Auden, T.S. Eliot, Georges Bernanos, Shusaku Endo, Graham Greene, Flannery O’Connor, François Mauriac, Ödön von Horváth, Eugenio Corti, John Donne, G.K. Chesterton, Marilynne Robinson, Walker Percy, Frederick Buechner, Gerard Manley Hopkins, Joost van den Vondel, J.R.R. Tolkien, Charles Péguy, Paul Claudel, Les Murray, Willem Jan Otten, Vonne van der Meer, Pieter Nouwen, Willem Barnard, Koos Geerds en Henk Knol.

In oktober 2018 verdedigde hij zijn dissertatie over biografie en poëtica van Ad den Besten (1923-2015). De studie heeft een sterk biografisch karakter hebben, op grond van veel onbekend archiefmateriaal, zoals correspondentie en ongepubliceerde lezingen. Vanuit de biografische context ontstaat zicht op de ontwikkeling van Den Bestens literaire denkbeelden, die resulteerden in een zelfbewuste kritisch zin jegens de Beweging van Vijftig – een literaire vernieuwingsbeweging die veel aan hem te danken heeft. Belangrijk voor Den Besten waren theologen als Karl Barth en K.H. Miskotte. Aan hun betekenis wordt uitvoerig aandacht besteed.

Publicaties in boekvorm:

* (red.) Dader van het Woord. Over Ad den Besten. (1998)

* (red. met Dirk Zwart) Laat ons het wagen met de hoogste worp. Over Jan Wit (1999)

* Christelijke literatuur tegen het einde van de twintigste eeuw (2002)

* (red. met W. Dekker en G.C. den Hertog): Het tegoed van K.H. Miskotte (2006)

* De balans van Bovenberg. Economie en geloof in crisistijd. (2009)

* God, religie en ons brein. In gesprek met psychiater Herman M. van Praag (2011)

 

Bijdragen aan boeken:

* Ronald Westerbeek (red.): Stromen van levend water (2005)

* Christelijke Encyclopedie (2005)

* F. Dijkstra en H. Ester: Beleven en verbeelden – Het spanningsveld van literatuur en geloof (2006)

* Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme dl. 6 (2006)

* Johan Goud (red.), Het leven volgens Oek de Jong (2014)

* Robert van Putten & Nelleke Bleijenberg, Vast in verwarring (2016)

Vanaf 2010 verscheen de romanreeks Christelijke Klassieken, onder redactie van Coen Verboom en Tjerk de Reus. In deze reeks verschenen romans van Flannery O’Connor, Graham Greene, Bé Nijenhuis, Maria Rosseels, Shusaku Endo, Pär Lagerkvist en Lev Tolstoj.