Jan Huitema, Was er maar niets tussen hemel en aarde, 2013

Ds. Jan Huitema schreef een boek over de spirituele werkelijkheid ’tussen hemel en aarde’. Klik hier voor een interview met hem, verschenen in het Friesch Dagblad. Er is tevens aandacht voor een kritische kijk op de aandacht voor demonen en machten, geformuleerd door Arthur Hegger, psychotherapeut.

In het charismatische bulletin Geestkracht wordt in april 2015 gediscussieerd over het nut en nadeel van bevrijdingspastoraat. Klik hier voor een artikel over deze discussie.