Mintijteer, opmerkelijke ‘roman’.

Mintijteer

Dit voorjaar verscheen Mintijteereen opmerkelijk boek van de Duitse schrijfster Esther Maria Magnis. De Duitse titel luidt Gott braucht dich nicht, de uitgever koos voor Mintijteer als Nederlandse titel. Het is een boek waar veel over gejuicht wordt, maar er zijn nogal wat kritische kanttekeningen bij te maken.  Lees hier verder, op de website van De Nieuwe Koers.