Sam Storms & de gaven van de Geest

 

De Geestesgaven ofwel de ‘charismata’ zijn geen exotisch Pinkster-thema meer voor de Nederlandse kerken. Ook daar spreekt men over de Geest op een manier die aan de Pinksterkerken herinnert. Maar dan gaat het vaak niet zo nadrukkelijk om de speciale ‘gaven’ van de Geest, zoals tongentaal, gebedsgenezing en profetie. De charismatische ervaring is breed verspreid, maar heeft gaandeweg zijn hoge voltage verloren, en is uitgemond in een persoonlijke beleefde relatie met God, waarin nabijheid en levensleiding de hoofdrol spelen. Dit geldt ook voor de evangelische beweging in Nederland, die grotendeels níet charismatisch is.

Storms Sam

In dat licht is het opmerkelijk dat het Evangelisch Werkverband (lees over deze organisatie dr. Wilbert van Iperen) nu met stelligheid de charismatische kaart trekt, met behulp van ervaringsdeskundige Sam Storms. Men wil graag ‘meer’ van God zien en dan ook ‘meer’ van de Geest, stelt Hans Maat, leidsman van het Evangelisch Werkverband. Ter stimulering van dit alles brengt het Evangelisch Werkverband het boek God in ons midden op de Nederlandse markt, geschreven door de genoemde Sam Storms, evangelisch voorganger in Amerika. Lees hier verder. Of klik op www.hetgoedeleven.com.