Kolakowski & het Laatste Oordeel

9789086871698

Voor liefhebbers van Kolakowski’s werk is er in 2015, zes jaar na zijn dood, opwindend nieuws: in zijn nalatenschap is een manuscript gevonden over Jezus, over het nadeel van ontmythologisering en over het nut van het Laatste Oordeel. Het heet Jezus. Een apologetische en sceptisch essay en is in september verschenen bij uitgeverij Klement. Hieronder een citaat daaruit, als voorproefje. Als Kolakowski heeft geconstateerd dat volgens Nietzsche er slechts grondeloosheid overblijft voor de naar zin en houvast zoekende mens, noteert Kolakowski:

‘Maar volgens de boodschap van Jezus is er immers het Koninkrijk, en dat is de enige reden waarom het leven niet een noodzakelijke mislukking is. Bestaat het Koninkrijk [van Jezus] niet, dan is de consequentie hiervan dat het leven wél een mislukking is – altijd, en in alle gevallen.’

Lees hier verder over dit opmerkelijke geschrift.