Stefan Paas schrijft moedgevend boek over de kerk

Paas. Stefan - 3 kopie

 

Stefan Paas publiceert een uitdagend boek over de kerk. Zijn boek steekt uit boven veel andere publicaties over kerkzijn vandaag. Paas speurt naar het hart van kerkzijn, en daarbij put hij uit oudtestamentische en nieuwtestamentische bronnen. Opmerkelijk dat Paas, geworteld als hij is in het protestantisme, zich een aantal sacramentele intuïties eigen maakt die voor katholieke lezers herkenning zullen oproepen, met name bij zijn focus op de kerk als priesterschap, voor God en voor de mensen. Paas levert dus een heuse ‘ecclesiologie’, toegesneden op de kerk als minderheid in een seculiere cultuur. Het boek maakt veel los, wat ook blijkt uit de tweede druk die al snel van de pers rolde.

Lees in het komende novembernummer van De Nieuwe Koers een uitgebreid interview met Paas! Klik hier voor een proefabonnement of een proefnummer. Lees dit artikel uit het Friesch Dagblad over Paas’ boek of het boek zelf – de allerbeste optie.

 

Omslag Paas