Willem Maarten Dekker

Willem Maarten Dekker (1976), theoloog en gemeentepredikant, heeft een eigenzinnige bijdrage geleverd aan het debat over schepping en evolutie. Met een verwijzing naar een mooi gedicht van Ad den Besten heeft hij zijn boek de titel Dit broze bestaan meegegeven. Hoewel Dekker geregeld met Gijsbert van den Brink in discussie gaat, trekt hij toch het geloof in God de Schepper in een ander kader. En dat is vooral een bijbels kader. Hij schrijft uitvoerig over de scheppingsverhalen uit de eerste hoofdstukken van Genesis. Maar dat niet alleen, Dekker schenkt ook aandacht aan ‘de mens als geheimenis’ zoals psalm 8 dit schetst, aan de vraag naar de goedheid van God zoals die in het bijbelboek Job aan de orde is en aan het ‘zuchten’ van de schepping uit Romeinen 8. Al met al een veelkleurig geheel.

Klik hier om verder te lezen!